Mrs. Nilima Kishor Bawane,

President

Mrs. Sarika Sanjay Pendse,

 Vice- President.

 

Sr.No Name of Director Designation
1 Mrs. Sheela Hari Baseshankar  Director
2 Mrs. Anagha Anil Muley Director
3 Mrs. Anagha Vivek Vaidya Director
4 Mrs. Vrunda Sanjay Shende Director
5 Mrs. Smita Vikas Golar Director
6 Mrs. Seema Vinodrao Waghmare Director
7 Mrs. Neelam Jaiprakash Bowade Director
8 Mrs. Shraddha Shriram Purohit Director
9 Dr. Anjali Nilesh Raut Director
10 Mrs. Jayshree Prabhakar Marathe Director
11 Mrs. Sadhana Pramod Rakshamwar Director
12 Mrs. Snehal Rahul Date Director

 

Shri Kishorji G. Bawane.

Chief Adviser.

Shri  Pratap Hirani.

Management Adviser.


Shri Chandrashekhar Wasule.

Chief Manager